Miejsce wydarzenia:
<


Święta tuż tuż.... Z tej okazji 7 grudnia bibliotekę w Krzemieniewie odwiedzili uczniowie klasy III b z Drobnina. Dzieci wysłuchały wiersza Tadeusza Kubiaka pt. ,,Wieczór wigilijny". Następnie stworzyły mapę myśli odnośnie Świąt Bożego Narodzenia wymieniając tradycje i zwyczaje z nimi związane w Polsce i na świecie. W dalszej części zajęć uczniowie szukali świątecznych wyrazów w wykreślance, a na koniec dzieci wykonały Mikołaja z talerzyka papierowego i waty. Nie zabrakło także wizyty Świętego Mikołaja, który rozdał dzieciom słodki poczęstunek.