GMINNE CENTRUM KULTURY W KRZEMIENIEWIE

Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie organizuje zajęcia dodatkowe dla dzieci, nastolatków oraz dorosłych, m.in.: ognisko muzyczne, warsztaty komputerowe, koncerty, konkursy, imprezy okolicznościowe, spotkania z osobowościami i inne.

GCK KRZEMIENIEWO
GCK KRZEMIENIEWO

BIBLIOTEKA W PAWŁOWICACH

Biblioteka w Pawłowicach. Powstała w październiku 1955 roku. Księgozbiór na koniec 2008 roku liczył 12.286 tomów, w tym 26 proc. to literatura dla dzieci i młodzieży, 39 proc. literatura beletrystyczna dla dorosłych, 35 proc. literatura popularnonaukowa. Biblioteka ma katalogi: alfabetyczny, rzeczowy i tytułowy dla dzieci. Prowadzi kartoteki: regionalną, form pracy z czytelnikiem, zioła, ochronę środowiska, cykle powieściowe polskie i świata, książki z dużym drukiem, Jan Paweł II, analizy literackie, narkomanię, Unię Europejską. Rejestruje rocznie około 400 czytelników, wypożyczając im 6000 książek. W każdy piątek w godz. od 13 do 15 prowadzi zajęcia z dziećmi.

Biblioteka czynna jest w poniedziałki i wtorki od godz. 10 do 16, w środę od godz. 12 do 18 oraz w piątki od 10 do 18. Bibliotekarz - Bogumiła Forszpaniak.
Adres: Pawłowice, ul. Wielkopolska 1/3, tel. 065 536 82 46, e-mail: gbp-pawlowice@krzemieniewo.pl

GCK KRZEMIENIEWO
GCK KRZEMIENIEWO

IZBA REGIONALNA W PAWŁOWICACH

Izba Regionalna powstała 1 czerwca 2005 roku. W swoich zbiorach ma 260 eksponatów stałych oraz 440 tymczasowych. Są stroje ludowe, sprzęty gospodarstwa domowego, narzędzia rolnicze, szewskie, dokumenty i fotografie. W listopadzie 2008 r. otwarta została stodoła, w której mieszczą się duże sprzęty i maszyny rolnicze, stolarskie, meble. Izba jest organizatorem lekcji regionalnych dla dzieci i młodzieży, wycieczek, prelekcji o regionie, spotkań regionalnych pokazujących dawne zwyczaje i obrzędy. Izbę prowadzi Monika Bartkowiak. Placówka czynna jest we wtorki od godziny 10 do 15 oraz w środy i piątki od 13 do 18.

GCK KRZEMIENIEWO
GCK KRZEMIENIEWO
GCK KRZEMIENIEWO

DOM KULTURY I BIBLIOTEKA W GARZYNIE

Powstała w maju 1981 roku. Księgozbiór na koniec 2008 roku liczył 10.360 tomów, w tym 31 proc. to literatura dla dzieci i młodzieży, 38 proc. literatura beletrystyczna dla dorosłych, 31 proc. literatura popularnonaukowa. Biblioteka ma katalogi: alfabetyczny, rzeczowy i tytułowy dla dzieci oraz prowadzi kartoteki: pisarzy lektur szkolnych, form pracy z czytelnikiem, Jan Paweł II. Rejestruje rocznie około 250 czytelników, wypożyczając im 5000 książek. W każdą środę w godzinach od 15 do 16 prowadzi zajęcia z dziećmi. Biblioteka czynna jest we wtorki od godz. 9 do 15, w środy i piątki od godz. 12 do 19 i w soboty od godziny 9 do 15. Bibliotekarz - Małgorzata Merta.

Adres: Garzyn, ul. Jesionowa 2, tel. 065 536 60 15, e-mail: gbp-garzyn@krzemieniewo.pl

GCK KRZEMIENIEWO
GCK KRZEMIENIEWO
GCK KRZEMIENIEWO

BIBLIOTEKA W NOWYM BELĘCINIE

Powstała w styczniu 1957 roku. Księgozbiór na koniec 2008 roku liczył 8878 tomów, w tym 23 proc. to literatura dla dzieci i młodzieży, 40 proc. literatura beletrystyczna dla dorosłych, 37 proc. literatura popularnonaukowa. Biblioteka ma katalogi: alfabetyczny i rzeczowy. Rejestruje rocznie około 180 czytelników, wypożyczając im 2000 książek. W każdą środę w godz. od 14 do 15 prowadzi zajęcia z dziećmi.

Biblioteka czynna jest w poniedziałki, środy i piątki od godz. 11 do 17. Bibliotekarz - Zofia Józefiak Adres: Nowy Belęcin 29a, e-mail: gbp-belecin@krzemieniewo.pl