Miejsce wydarzenia:
<


W środę, 17 listopada, spotkaliśmy się z najstarszymi mieszkańcami naszej gminy z okazji Dnia Seniora. Przy współorganizacji Poznańskiego Banku Spółdzielczego Gminne Centrum Kultury zorganizowało debatę. Razem z zaproszonymi gośćmi rozmawiano na tematy dotyczące: zdrowia, diety, ruchu dbania o ciało i umysł. Wspólne spotkanie zostało zwieńczone zabawnym spektaklem przygotowanym przez Teatr Na Walizkach. To był piękny, edukacyjny i zabawny wieczór spędzony z seniorami.