W malarstwie można znaleźć ukojenie, przyjemność, wiedzę, informację i radość, których tak bardzo potrzebujemy w życiu...

Za wystawę prac malarskich, które mogliśmy podziwiać w naszym Gminnym Centrum Kultury, dziękujemy serdecznie paniom Annie Radajewskiej i Stefanii Pawłowskiej.