W piątek Izba Regionalna gościła Gromadę Zuchową "Tęczowe Słoneczka" i 9 Drużynę Harcerską z Pawłowic na lekcji regionalnej, która przebiegała pt. "Jak żyli i mieszkali nasi przodkowie". Dzieci i młodzież z  zainteresowaniem oglądali dawne fotografie, sprzęty, meble, stroje oraz wysłuchali opowieści o codziennym życiu przodków. Każdy z chętnych pisał na maszynie, oglądał bajki z projektora, prządł wełnę na kołowrotku. Uczestnicy spotkania przynieśli ze sobą pamiątki rodzinne, które wspólnie oglądano i omawiano.