„Czytanie książek to najpiękniejsza zabawa, jaką sobie ludzkość wymyśliła”.

Wisława Szymborska

 

REGULAMIN KONKURSU NA NAJDŁUŻSZĄ ZAKŁADKĘ DO KSIĄŻKI

  zorganizowanego w ramach Tygodnia Bibliotek

 

 1. Organizatorem konkursu jest Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie.
  1. Cele ogólne

  Celem konkursu jest przede wszystkim:

  • zainteresowanie książką,

  • rozwijanie zdolności manualnych,

  • rozwijanie wyobraźni twórczej,

  • popularyzacja literatury.

  1. Warunki udziału w konkursie.

   Konkurs ma charakter zbiorowy (grupa lub klasa).  Każde dziecko wykonuje jedną pracę, która ma postać dwustronnej zakładki do książki. Zakładka może mieć dowolną długość, ale szerokość 7 cm (gdyż będziemy ją sklejać) wykonana na sztywnej karcie (najlepiej blok techniczny, tektura). Technika wykonania dowolna: oklejanie, wyszywanie, malowanie, rysowanie, doczepianie i inne. Prace należy składać w bibliotekach w Krzemieniewie, Pawłowicach, Garzynie i Nowym Belęcinie dnia 11.05.2018.

  2. Nagroda.

   Nagrodę otrzyma grupa przedszkolna lub klasa, której zakładka po połączeniu i zmierzeniu będzie najdłuższa. 

  3. Ogłoszenie wyników

   Ogłoszenie wyników i wręczenie nagrody odbędzie się w dniu 15 maja 2018 r.