Od 6 - 8 listopada 2017 r. w Lesznie przebywała grupa bibliotekarzy z Krajskiej Knihovni Vysociny w Havlickovym Brodzie. Byli oni gośćmi miasta Leszna oraz Miejskiej Biblioteki Publicznej, z którą współpracują w ramach projektu publicznego. Ostatniego dnia wizyty w środę 8 listopada goście podziwiali kompleks pałacowy w Pawłowicach oraz odwiedzili miejscową bibliotekę publiczną i Izbę Regionalną. Zapoznali się ze zbiorami biblioteki i obejrzeli zgromadzone w Izbie eksponaty, a dzięki prowadzonym kronikom poznali bogatą działalność naszych placówek kulturalnych.