W piątek 2 czerwca br. Biblioteka w Pawłowicach gościła uczniów klas II z ZS w Pawłowicach na lekcjach bibliotecznych "W świecie książek". Podczas spotkania dzieci dowiedziały się co to jest biblioteka, jak można zostać czytelnikiem i jak dbać o książki. Uczniowie pracując w grupach rozwiązali krzyżówkę, której hasło wyjaśniło temat dzisiejszej lekcji. Następnie na podstawie rekwizytów odgadywali tytuły wierszy i baśni dla dzieci, zamieniali błędne słowa w tytułach bajek i rozwiązywali zagadki. Etapem kończącym zajęcia było wykonanie zakładek do książek metodą origami. W ramach podziękowania za lekcję uczniowie recytowali wiersze o książce i wręczyli paniom bibliotekarkom zakładki i laurki. Celem zajęć było zapoznanie dzieci z biblioteką, promowanie czytania książek i dbania o nie oraz rozbudzanie zainteresowań czytelniczych. Szczególny nacisk położono na zasady zachowania się w czytelni, poszanowanie książek oraz zasady higieny czytania.Galeria zdjęć: