W dniach 8-15 maja 2017 r. odbywa się XIV edycja programu Tydzień Bibliotek. Jego głównym celem jest podkreślanie roli czytania i bibliotek w poprawie jakości życia, edukacji oraz zwiększenie prestiżu zawodu bibliotekarza i zainteresowania książką szerokich kręgów społeczeństwa. Tegoroczne hasło brzmi  „Biblioteka. Oczywiście!”.

Zapraszamy mieszkańców do odwiedzenia naszych bibliotek.

Najmłodsze dzieci zapraszamy w czwartek do bibliotek w Krzemieniewie o godz. 8,30  i Pawłowicach o godz. 10,00 na spektakl edukacyjny promujący czytanie książek pt.„Tajemnica starej szafy”.

W piątek o godz. 19,00 w bibliotece w Krzemieniewie i Pawłowicach odbędą się  spotkania  pt.  „JAK SPOTKANIE Z MUZYKĄ I KSIĄŻKĄ MOŻE STAĆ SIĘ PRZYGODĄ”.

W Pawłowicach gościć będziemy leszczyńskich poetów Eleonorę i Ryszarda Biberstajn, a grać na pianinie będzie Tomasz Biberstajn.

W Krzemieniewie na spotkaniu swoją najnowszą książkę promować będzie Sabina Klak, a śpiewać jej teksty w aranżacji Przemysława Maćkowiaka będzie Sara Kicińska z zespołem MUS TRIO.