Biblioteka w Pawłowicach powstała 1 października 1955 roku - taki wspis istnieje w księdze inwentarzowej książek. W tym dniu do księgi wpisano pierwszych 47 książek. Czyli w tym roku minęło 61 lat od jej powstania. Przez te wszystkie lata biblioteka przenosiła się kilka razy do różnych budynków. Od 1972 roku mieściła się w 24 m lokalu niedaleko poczty. W maju 1998 roku przeniesiona została do budynku starej szkoły przy rondzie, na na powierzchni 60 m (razem z zapleczem magazynowym i socjalnym) było tam 10.359 książek. W czerwcu 2005 roku przy bibliotece otwarto Izbę Regionalną, a w 2010 oddano na jej potrzeby stodołę. Dzięki władzom gminy z małego zagrzybionego pomnieszczenia 14 grudnia biblioteka przeniosła się do nowych wyremontowanych pomieszczeń po przedszkolu, które gmina zakupiła od Instytutu Zootechniki. Teraz księgozbiór liczacy 12641 książek i jest przejrzyście ułożony na półkach w pięknej wypożyczalni. Do dyspozycji czytelników jest też czytelnia z pięcioma miejscami komputerowymi podłączonymi do szybkiego in ternetu, dzieci w swoim kąciku mogą spędzać czas pośród kolorowych zabawek i półek z książkami, a pracownicy wreszcie mają godne warunki pracy.

Zapraszamy mieszkańców naszej gminy do odwiedzenia pawłowickiej biblioteki i korzystania z jej zbiorów oraz organizowanych spotkań i imprez.

Zapraszamy już w piątek 30 grudnia na wieczór poetycko-kolędowy. Kolędy do tekstów leszczyńskich poetów Sabiny Klak i Gabriela Roszaka śpiewać będzie Sara Kicińska z towaszyszeniem zespołu MUS TRIO.Galeria zdjęć: