Środa, 14 grudnia, była dla czytelników Pawłowic niecodziennym dniem. Otrzymali oni nową, piękną bibliotekę. Uroczystość otwarcia placówki, miała bardzo ciepły, rodzinny charakter. Wśród zaproszonych gości byli: Jarosław Wawrzyniak - Starosta Leszczyński , Jan Szkudlarczyk - Przewodniczący Rady Powiatu, radni powiatowi reprezentujący naszą gminę, Wójt Andrzej Pietrula  i jego zastępca Radosław Sobecki, Andrzej Kuźmiński – Dyrektor Miejskiej Biblioteki Publicznej w Lesznie z Krzysztofem Taciakiem – zastępcą dyrektora, wieloletnim instruktorem naszych bibliotek,  dyrektorzy szkół, Piotr Sikorski – Przewodniczący Rady Gminy i radni gminy, Jan Roszyk – proboszcz pawłowickiej parafii,  sołtysi, mieszkańcy Pawłowic.

Symbolicznego przecięcia wstęgi dokonali Starosta Leszczyński -  Jarosław Wawrzyniak oraz Wójt Gminy Andrzej Pietrula. Po przedstawieniu krótkiej historii pawłowickiej biblioteki, która powstała w październiku 1955 roku , proboszcz poświęcił wszystkie pomieszczenia.

Dzięki władzom gminy, z małego zagrzybionego lokalu przenieśliśmy się do pięknych, przestronnych , suchych i ciepłych pomieszczeń. Nowa biblioteka znajduje się w dawnym budynku przedszkola przy ul. Modrzewiowej odkupionym przez Gminę od Instytutu Zootechnicznego w Pawłowicach. 

Adaptacja budynku trwała 2 lata. A jej wyposażenie sfinansowano w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Priorytet 2. Infrastruktura Bibliotek na lata 2016-2020.

Aktualnie biblioteka ma w swoich zbiorach 12.641 książek

Gratulacje na ręce dyrektor Centrum przekazywali goście spotkania oraz wpłynęły listy z gratulacjami od wicepremiera rządu, Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Piotra Glińskiego i Dyrektora Instytutu Książki Dariusza Jaworskiego.

 A potem było zwiedzanie biblioteki oraz rozmowy przy kawie i torcie. Mówiono oczywiście o radości z otwarcia nowej placówki, ale też o tym co zaproponuje ona w najbliższych tygodniach i miesiącach. Obecna placówka jest naprawdę piękna. Ma wypożyczalnię, w której książki ułożone są przejrzyście, czytelnię z kawiarenką komputerową, wydzielony kącik dla dzieci, a także magazyny i część socjalną. Wszystko urządzone jest bardzo estetycznie. Zapraszamy mieszkańców do wypożyczania książek oraz na organizowane imprezy i spotkaniaGaleria zdjęć: