Wszytkach spragnionych dobrego humoru i zabawy zapraszamy na tegoroczne Wianki do Górzna!
Jednocześnie zachęcamy do wzięcia udziału w konkursie na najpiękniejszy wianek świętojański, o którym piszemy poniżej - regulamin i karta zgłoszeniowa

Szczegółowy program imprezy przedstawia się następująco:
18:00- 18:10 – Powitanie i przedstawienie programu na Wieczór Świętojański
18:10 – 20:00 – Warsztaty pn. Noc Świętojańska : Warsztat będzie składać się z dwóch paneli. Pierwsza część poświęcona będzie opowieściom, legendom i podaniom Nocy Świętojańskiej. Część druga będzie dotyczyć wykonania wianka kwiatowego do założenia na głowę. Warsztaty będą się odbywać na polanie przy plaży
18:45 – 19:00 – Występ kółka tanecznego działającego przy GCK w Krzemieniewie - 2 grupy: Krzem Dance Star ora Give Me Five (4 tańce)
19:00 – 19:30 – Folk Zumba w wykonaniu grupy tanecznej Pani Alicji Wawrzyniak ze Śmigla
19:30 – 20:00 – Ogłoszenie wyników konkursu na najpiękniejszy wianek świętojański: Konkurs ogłoszony przez GCK w dwóch kategoriach indywidualnej oraz zbiorowej
20:00- 21:00 – Występ Kabaretu PAKA
21:00 – 2:00 – Zabawa taneczna z DJ Michał Szpurek Music Song
23:00  – Pokaz sztucznych ogni

Regulamin Konkursu „Najpiękniejszy Wianek Świętojański”:

Organizator: Gminne Centrum Kultury w Krzemieniewie, ul. Zielona 6, 64-120 Krzemieniewo, tel./fax 065 5360677.
Przedmiot konkursu: wianek świętojański
Miejsce składania prac: plaża przy jeziorze w Górznie.
Termin: wianki należy przynosić w dniu 14 czerwca 2019 r. od godziny 10:00 do godziny 17:00
Zgłoszenie do konkursu należy dostarczyć osobiście lub telefonicznie do dnia 7 czerwca 2019 r. na adres: Gminne Centrum Kultury ul. Zielona 6, 64-120 Krzemieniewo, tel. 65 5360677, 605567878.
Wianek powinien być wykonany z żywego materiału roślinnego (zioła, kwiaty, bylica, itp.) i trwale przymocowanej świecy. Średnica wianka powinna wynosić do 40 cm.
Jury będzie oceniać wianki zwracając szczególną uwagę na staranność wykonania, kreatywność, estetykę i ogólne wrażenie artystyczne.
Wianki zgłoszone do konkursu wezmą udział w widowisku świętojańskim.
Uczestnicy konkursu biorą udział w dwóch kategoriach: indywidualnej i grupowej
W konkursie przewidziano następujące nagrody: I, II i III miejsce dla uczestników konkursu kategorii indywidualnej i grupowej oraz upominki dla wszystkich uczestników konkursu
Uczestnik konkursu wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych w celu przeprowadzenia Konkursu i jego promocji. Zgoda obejmuje publikację imienia i nazwiska oraz miejscowości  na stronach internetowych w prasie lokalnej i opisach konkursu.
„Uczestnictwo w imprezie jest równoznaczne ze zgodą na publikację wizerunku w materiałach prasowych i internecie relacjonujących przebieg imprezy”