Miejsce wydarzenia:

W ostatnich lekcjach z kiszenia kapusty w naszej Izbie Regionalnej brali udział uczniowie klas 2c i 3B ze Szkoły Podstawowej nr 10 w Lesznie.