Miejsce wydarzenia:

Miejska Biblioteka Publiczna im. Stanisława Grochowiaka otrzymała dofinansowanie Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu Kultura Cyfrowa 2019 na realizację zadania pn. Powiększenie zasobów Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej z wydzieleniem działów regionalnych. W ramach projektu prowadzone są również działania edukacyjne, dotyczące digitalizacji oraz wykorzystywania zasobów cyfrowych na terenie byłego województwa leszczyńskiego - job shadowingi, warsztaty komputerowe, warsztaty z wyszukiwania informacji, wydarzenie upowszechniające. Zdigitalizowane materiały służyć będą działaniom popularyzatorskim i promocyjnym względem historii i kultury regionu. Projekt jest realizowany wspólnie z naszymi Bibliotekami w Krzemieniewie i Pawłowicach. W poniedziałek, 14 października, mieszkańcy naszej gminy mogli dowiedzieć się jak właściwie korzystać z Leszczyńskiej Biblioteki Cyfrowej, która stwarza olbrzymie możliwości w wyszukiwaniu informacji.