Chór mieszany „Krzemień”

Obraz

Chór mieszany „Krzemień” działający przy Gminnym Centrum Kultury w Krzemieniewie, śpiewa od 1 października 1997 r. Obecnie liczy ok. 35 osób, tworzących barwną społeczność połączoną pasją wspólnego śpiewania. Twórcą i Dyrygentem chóru jest Hanna Markowska, absolwentka Poznańskiej Akademii Muzycznej Wydziału Dyrygentury Chóralnej, Edukacji Muzycznej i Rytmiki. W 2004 r. Pani Dyrygent została uhonorowana nagrodą dla najlepszego dyrygenta XXIX Święta Pieśni i Muzyki Południowo-Zachodniej Wielkopolski. W listopadzie 2012 r. Prezydent Miasta Leszna i Rada Miejska przyznali Hannie Markowskiej wyróżnienie za zaangażowanie w działalność kulturalną.

Chór „Krzemień” kilkakrotnie zdobywał laury Święta Pieśni i Muzyki Południowo-Zachodniej Wielkopolski. W 2003 r. podczas Wielkopolskich Konfrontacji Chórów w Kole został wyróżniony za interpretację utworu ludowego. W czerwcu 2016 r. na Święcie Pieśni i Muzyki w Grodzisku Wielkopolskim „Krzemień” otrzymał Złote Pasmo. We wrześniu 2016 r. chór został wyróżniony medalem „Zasłużony dla Powiatu Leszczyńskiego”.

Repertuar muzyczny „Krzemienia” obejmuje literaturę muzyczną różnych epok i stylów, od utworów sakralnych, poprzez pieśni wybitnych kompozytorów, aż po przyśpiewki ludowe. Chór koncertuje najczęściej na terenie gminy oraz Wielkopolski, śpiewał także dla publiczności w Niemczech, Bułgarii i Holandii. Pamiętnym wydarzeniem w historii chóru był również wspólny koncert kolędowy z Alicją Majewską i Włodzimierzem Korczem w 2013 r. w kościele parafialnym w Drobninie.

Próby chóru „Krzemień” odbywają się w każdy wtorek o godz. 19:00 w sali GCK  w Garzynie.
Zobacz więcej o nas: